076 - 560 70 40

Ziekteverzuimverzekering

Bij een zieke werknemer bent u verplicht om de eerste twee jaar van zijn ziekte het loon door te betalen. Daarnaast bent u verantwoordelijk om uw werknemer weer zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren.

Een ziekteverzuimverzekering vergoedt de kosten van de loondoorbetaling. Ook kan er financieel bijgedragen

worden aan de kosten van re-integratie van de zieke werknemer. Re-integratie is de begeleiding bij de terugkeer naar werk.

Deze verzekering is voor werkgevers. Zelfstandigen en Directeur Grootaandeelhouders vallen niet onder de

dekking van deze verzekering.

De verzekering betaalt geheel of gedeeltelijk het loon van de zieke werknemer.

U hebt ruime keuze in dekking. Zo kunt u de verzekering kiezen die aansluit bij uw bedrijf.

Soort verzekering

U kunt kiezen uit twee soorten verzekeringen:

1. Ziekteverzuimverzekering Conventioneel:

Deze verzekering vergoedt de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Als een werknemer ziek wordt,

betaalt u de eerste periode zelf. Dit is de eigen risicoperiode. U kiest zelf hoe lang uw eigen risicoperiode is.

Deze verzekering kunt u uitbreiden naar het derde ziektejaar. Is een werknemer in het derde jaar minder

dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een bedrag waarmee u bijvoorbeeld de werkplek van de arbeidsongeschikte werknemer kunt aanpassen.

2. Ziekteverzuimverzekering Stop Loss.

Hebt u genoeg middelen om de jaarlijkse loondoorbetalingskosten zelf te betalen, maar wilt u niet

voor financiële tegenvallers komen te staan als er meer werknemers ziek zijn dan normaal? Met de

Ziekteverzuimverzekering Stop Loss verzekert u de jaarlijkse loondoorbetalingskosten die boven de

normaal te verwachten kosten uitstijgen. U betaalt een lagere premie dan bij de Ziekteverzuimverzekering

Conventioneel. Deze verzekering is mogelijk voor bedrijven vanaf 15 werknemers.

Hoogte verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is een percentage van het loon.

U kunt kiezen om 70, 75, 80, 85, 90, 95 of 100 procent van het loon te verzekeren voor het eerste en tweede ziektejaar.

Daarbij geldt dat:

1. het totaal over het eerste en tweede jaar samen maximaal 170 procent is.

2. het percentage over het eerste jaar minstens zo hoog is als het percentage over het tweede jaar.

Verplicht uw CAO om meer loon door te betalen? Dan is een hoger percentage mogelijk. Bijvoorbeeld in het eerste ziektejaar en tweede ziektejaar 100% van het loon.

Werkgeverslasten

U kunt kiezen om ook werkgeverslasten mee te verzekeren.

Dit kan tot 20% op de loonsom.

Maximum verzekerd bedrag

Er geldt een maximum verzekerd bedrag per werknemer. Bij de Ziekteverzuimverzekering Conventioneel kunt u tot 125.000 euro per werknemer verzekeren inclusief werkgeverslasten.

Bij de Ziekteverzuimverzekering Stop-Loss is dit maximaal 100.000 euro per werknemer inclusief

werkgeverslasten.

Eigen risico

Ziekteverzuim Conventioneel

U kiest welke periode u nog geen uitkering nodig hebt. Dit is de eigen risicoperiode. U kunt kiezen uit een eigen risicoperiode van 10, 20, 30, 65, 135 of 260 werkdagen. Hoe langer de eigen risicoperiode, hoe lager de premie.

 

Ziekteverzuim Stop Loss

De normaal te verwachten loondoorbetalingskosten binnen uw bedrijf vormen uw eigen risico. Dit noemen wij het eigen behoud. Komen deze kosten in een jaar boven het eigen behoud uit? Dan keert de Ziekteverzuimverzekering Stop Loss uit. Deze uitkering bedraagt per jaar een maximaal aantal keer het bedrag van uw eigen behoud.

U kunt kiezen uit:

– 1 x het eigen behoud

– 2 x het eigen behoud

– Onbeperkte uitkering

Kiest u voor 1 x het eigen behoud? Dan betaalt u een lagere premie. Kiest u voor een onbeperkte uitkering? Dan betaalt u een hogere premie.

Arbodienstverlening Meldt een werknemer zich ziek? Dan is de arbodienst of bedrijfsarts uw eerste aanspreekpunt. Zij beoordelen of uw werknemer arbeidsongeschikt is. En zij zijn ervoor om

uw werknemer snel, verantwoord en duurzaam aan het werk te krijgen. Ook kunnen ze u ondersteunen om de Wet verbetering poortwachter uit te voeren.

U kunt zelf uw arbodienst kiezen. Of u kunt de Ziekteverzuimverzekering aanvullen met arbodienstverlening

waarmee de verzekeraar afspraken  heeft gemaakt over de verzuimbegeleiding, kosten, bereikbaarheid en uitwisseling van gegevens.

 

Hebt u een werknemer die ziek is geworden voordat de verzekering ingaat? Dan zijn de loonkosten van deze werknemer niet verzekerd als u een Ziekteverzuimverzekering Conventioneel hebt. Hebt u een Ziekteverzuimverzekering Stop-Loss? Dan zijn de loonkosten van deze werknemer wel verzekerd.

 

Is een werknemer ziek geworden tijdens de looptijd van de verzekering en is hij nog steeds ziek als de verzekering stopt? Dan blijft recht op uitkering bestaan. Dit geldt alleen voor de Ziekteverzuimverzekering Conventioneel. Uitzondering hierop is als de verzekering wordt beëindigd wegens faillissement of betalingsonmacht. Wordt een werknemer ziek nadat de verzekering is gestopt? Dan zijn de loonkosten voor deze werknemer niet verzekerd.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Graag alle verplichte velden juist invullen.