076 - 560 70 40

Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

De machinebreukbedrijfsschadeverzekering dekt de gevolgschade (productievermindering of omzetverlies) die uit de materiële beschadiging van de machine voortvloeit; dus schade doordat het bedrijf zijn activiteiten niet normaal kan uitoefenen.

De te verzekeren schade bestaat uit twee bestanddelen: de vaste kosten, die bij (gedeeltelijke) stopzetting van de productie nagenoeg onverminderd doorgaan (bijvoorbeeld huur, belastingen en afschrijvingen), en de nettowinst die het bedrijf zonder de opgetreden schade zou hebben kunnen behalen.
Bij de keuze van de uitkeringstermijn (de tijd waarbinnen bedrijfsschade kan worden geclaimd) moet worden gekeken naar de verwachte reparatieduur van de beschadigde machine of de herleveringsduur van een nieuwe machine.
Eventuele extra gemaakte kosten om de bedrijfsschade zo laag mogelijk te houden of zelfs op te heffen, worden eveneens door de verzekeraar vergoed.

De premie wordt berekend over het verzekerd bedrag en is afhankelijk van het soort machine, de ouderdom, de gekozen uitkeringstermijn. De polis kent meestal een wachttijd die ook van invloed op de premie. Deze wachttijd is een in de polis vastgelegde termijn die moet zijn verstreken voordat de schadevergoeding ingaat.

Op de machinebreukbedrijfsschadeverzekering kan ook bedrijfsschade worden verzekerd, die ontstaat als gevolg van een onderbreking van de stroomlevering door het stroomleverende bedrijf. Er is in dat geval geen materiële schade bij de verzekerde onderneming vereist, maar wèl bij het stroomleverende bedrijf.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Graag alle verplichte velden juist invullen.