076 - 560 70 40

Machinebreukverzekering

De machinebreuk verzekering dekt schade aan de machine-installaties in/op de in de polis genoemde gebouwen/terreinen. Alle plotselinge en onvoorziene materiële schade is in principe gedekt. Ook een gebrek in de installatie zelf (zoals vastlopen en schade als gevolg van onoordeelkundige bediening) wordt door deze verzekering vergoed.

De machinebreuk verzekering dekt geen schade als gevolg van langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage, roest en afzetting van ketelsteen of oliekorsten en geleidelijke waardevermindering door de toenemende ouderdom en voor onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort.

Verder behoren tot de normale uitsluitingen: catastroferisico´s (natuurrampen, oorlog en dergelijke) en de gevaren die op andere polissen verzekerd plegen te worden (typische brandverzekeringsrisico´s zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en dergelijke).

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Graag alle verplichte velden juist invullen.