076 - 560 70 40

Montageverzekering

Met de Montageverzekering bent u verzekerd tegen schade tijdens het monteren, installeren of reviseren van installatiesof machines. Deze verzekering is handig voor installateurs,machinebouwers en bedrijven die de opdracht geven voor het installeren of bouwen. Bijvoorbeeld telecombedrijven, elektriciteitsbedrijven, metaalbedrijven, houtbedrijven of kunststofverwerkende bedrijven.

Ook de werkzaamheden van ontwerpers, constructeurs en adviseurs zijn verzekerd.

U kunt kiezen uit twee soorten verzekeringen:

1. De aflopende montageverzekering. Daarmee verzekert u één project. Als de montagetermijn/installatietermijn is afgelopen of als het project eerder klaar is, stopt deverzekering. U kunt ook afspreken dat de verzekering

doorloopt tijdens een onderhoudstermijn of testtermijn.

2. De doorlopende montageverzekering. Bent u een installatie- of montagebedrijf of een opdrachtgever die

vaak projecten uitvoert of laat uitvoeren? Dan is de doorlopende montageverzekering handig. Zo hoeft u niet

voor elk project een nieuwe verzekering af te sluiten.

 

Met een montageverzekering bent u verzekerd tegen schade aan het project zelf (rubriek I). En u kunt zich extra verzekeren tegen de volgende zaken:

– Aansprakelijkheid op de montageplaats

– Schade aan eigendommen van de opdrachtgever

– Schade aan hulpmateriaal zoals steigers, loodsen,

gereedschap

– Schade aan eigendommen van de bouwdirectie en het

personeel

– Schade of diefstal tijdens vervoer van montagematerialen

naar de montageplaats

– Bedrijfsschade – deze verzekering kunt u alleen nemen als

u een opdrachtgever bent en een aflopende montageverzekering heeft

Hoeveel premie u betaalt, hangt af van verschillende zaken. Heeft u een aflopende montageverzekering dan hangt de premie af van de waarde van het werk zoals die geschat wordt. Na afloop van het werk wordt de definitieve premie vastgesteld. Dit gebeurt op basis van de definitieve waarde van het bouwwerk.

Heeft u een doorlopende montageverzekering dan hangt de premie af van uw jaaromzet. Deze wordt ingeschat  en u betaalt de voorlopige premie die daarbij hoort. Als uw jaaromzet bekend is wordt de definitieve premie vastgesteld.

 

De voordelen van een montageverzekering zijn:

– Met de montageverzekering bent u verzekerd tegen schade bij het installeren en monteren.

– Bij schade loopt uw project zo min mogelijk vertraging op.

– De opdrachtgever heeft zekerheid dat het werk wordt afgemaakt, ook als er schade is.

– De installateur loopt bij schade niet het risico dat het voortbestaan van zijn bedrijf in gevaar komt.

– Met de doorlopende verzekering hoeft u niet voor elk project opnieuw een verzekering af te sluiten.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Graag alle verplichte velden juist invullen.