076 - 560 70 40

Financiële planning

ALGEMEEN

De financiën van een gemiddeld huishouden worden al snel ingewikkeld. Denk hierbij aan een (eerste) hypotheek, verzekeringen, belastingen, kredieten etc. Het is niet meer dan logisch dat u blij bent dat alles “gewoon” geregeld is zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.

Van Sloten Financiële Planning neemt graag de zorg van uw financiële huishouden uit handen. u verzekert zich van het beste advies, bemiddeling en nazorg tegen een gunstig tarief, zowel nu als in de toekomst.

Doordat Van Sloten Financiële Planning geen vergoedingen vanuit banken en verzekeraars ontvangt heeft u de garantie dat wij onze diensten onafhankelijk en volledig in uw belang aanbieden. Deze werkwijze resulteert altijd in de meest geschikte en meest voordelige oplossingen voor ùw situatie.

Bij Van Sloten Financiële Planning vind u de volgende diensten onder één dak:

hypothecair krediet
schade- en levensverzekeringen
sparen & betalen
beleggen
consumptief krediet
aangifte inkomstenbelasting (IB) voor particulieren
Ook kunnen wij u adviseren over beleggingfondsen. Desgewenst geven wij orders voor u door. Als ons kantoor namens u orders doorgeeft vragen wij uiteraard altijd vooraf uw toestemming.

Helder productadvies

In dit advies-, bemiddelings- en begeleidingstraject vult Van Sloten Financiële Planning uw wensen en doelen in door middel van één (of combinatie) van de verschillende diensten. De voornaamste doelstelling is de totstandkoming van de meest passende productoplossing(en).

Integraal advieswerk

Uw plannen beslaan de situatie in en om het gehele financiële huishouden. Door middel van integraal advieswerk (aan de hand van een hypothecaire, financiële en/of inkomen- vermogensplanning) wordt u begeleid bij het verkrijgen van inzicht, advies en bemiddeling met betrekking tot uw situatie.

Nazorgpakket op maat

Het financiële huishouden is aan allerlei veranderingen onderhevig. Om blijvend verzekerd te zijn van de juiste (product) invulling helpt Van Sloten Financiële Planning u door optimale advisering, bemiddeling, begeleiding en verzorging met betrekking tot een aangeschaft financieel product.

Good advice

Op het moment van aanvragen van een financiële oplossing wordt u een passend en betaalbaar advies voor uw situatie binnen het productassortiment gegarandeerd.

No cure, no pay

Als u geen passend voorstel kan worden gedaan welke voldoet aan uw wensen of bestedingsmogelijkheden, zoals tijdens de adviesfase besproken, zijn bij de dienstverlening door productadvies geen kosten verbonden aan het bemiddelingstraject.

Ons netwerk, uw voordeel

Van Sloten Financiële Planning doet zaken met met verschillende aanbieders van financiële (product)oplossingen. Ons kantoor behoort geheel tot de groep van ongebonden en onpartijdige adviseurs/bemiddelaars. Het productadvies wordt gebaseerd op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare en vergelijkbare financiële (product)oplossingen. Bovendien is Van Sloten Financiële Planning een zelfstandige onderneming; geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële (product)oplossingen heeft zeggenschap in onze onderneming.

FINANCIëLE PLANNING

Grip op uw financiële toekomst

Een mens heeft in zijn leven regelmatig te maken met wijzigingen in financiële wensen en verplichtingen. Zolang u goed op de hoogte bent van alle ins- en outs die deze wijzigingen met zich meebrengt is er niets aan de hand. Is dit echte niet zo dan kan een financieel plan (één van de onderdelen van financiële planning) uitkomst brengen. Met een financieel plan creëert u overzicht in wat u nodig heeft om uw wensen en ambities te realiseren. Van Sloten Financiële Planning helpt u ,objectief en deskundig, om via een overzichtelijk adviestraject een goed en doordacht financieel plan te maken.

Financiële Planning

Financiële planning brengt uw financiële situatie nu en in de toekomst in kaart. Uw inkomen, uitgevaen vermogen en doelen worden met elkaar in verband gebracht op een tijdlijn geplaatst. Hierbij worden de, variabele, persoonlijke omstandigheden meegenomen; is er spake van een huwelijkssituatie, welke (pensioenrechten worden opgebouwd, dient er rekening gehouden te worden met toekomstige erfenissen etc. Door deze benadering en werkwijze ontstaat een persoonlijk financieel plan.

Persoonlijk financieel plan

Een persoonlijk financieel plan maakt uw financiële behoeften in de toekomst inzichtelijk en biedt mogelijkheden om hierop te anticiperen. vragen die beantwoord worden zijn: hoe betaal ik de studie van mijn kinderen, hoe financier ik de aankoop van een woning, wat als ik arbeidsongeschikt raak, hoe is mijn situatie bij pensionering etc. Het zijn vragen waar we allemaal mee zitten en waar we meestal niet of niet volledig het antwoord op weten. Een Persoonlijk financieel plan geeft u overzicht, nú en in de toekomst, in wat u nodig heeft om uw wensen en ambities te realiseren èn bij eventuele calamiteiten.

Een goed financieel plan biedt derhalve inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico’s te beheersen. denk bijvoorbeeld aan:

uw loopbaan- en salarisontwikkeling
uw pensioenopbouw
uw woonlasten en de waarde van uw woning
kosten van studerende kinderen
het risico van overlijden
het risico van arbeidsongeschiktheid
sparen voor extra grote uitgaven

HYPOTHEEK

Van Sloten Financiële Planning biedt hypotheekoplossingen voor particulieren en ondernemers en werkt samen met nagenoeg alle aanbieders (banken) op de hypotheekmarkt. Zowel starters als doorstromers op de woningmarkt als klantrelaties die hun hypotheek willen verhogen (voor bijvoorbeeld een verbouwing) en/of over sluiten zijn onze doelgroep.

Daarnaast is Van Sloten Financiële Planning gespecialiseerd in ondernemershypotheken; de financiële en fiscale kennis welke in de loop der jaren is opgebouwd heeft een uitzonderlijk hoge expertise op dit vlak bereikt.

Van Sloten Financiële Planning begeleidt haar klantrelaties gedurende het gehele hypotheektraject. Hoog kennisniveau, creatief in oplossingen, korte schakeltijden en snelheid zijn sleutelwoorden voor onze dienstverlening.

Wij bieden klantgericht hypotheekadvies voor producten als:

Annuïteitenhypotheek
Lineaire hypotheek
Levenhypotheek
Bankspaarhypotheek
Spaarhypotheek
Aflossingsvrije hypotheek
Effectenhypotheek
Vastgoedhypotheek
Buitenland hypotheek
Combinatie van hypotheekvormen
Het gehéle hypotheektraject

Vele fiscale en financiële factoren beïnvloeden uw keuzemogelijkheden en opties met betrekking tot een hypothecaire financiering. Maar welke oplossing past het beste bij uw situatie? Onderstaand wordt het advieswerk en de bemiddelingstaken nader omschreven waardoor uw hypotheekvraagstuk tot een gewenst eindresultaat wordt gebracht.

Door het inventariseren van de financiële positie, wensen/doelstelling(en), risicobereidheid en kennis/ervaring wordt uw situatie volledig in kaart gebracht en geanalyseerd. Aan de hand van deze uitgangspunten en de daarop volgende analyse wordt u het analyserapport (onderbouwd met verschillende hypotheekscenario’s) gepresenteerd.

In het adviestraject worden de bevindingen uit de analyse verder ingevuld en helder uiteengezet in een maatwerkadvies. Met inkoopbegeleiding en/of bemiddeling wordt u optimaal bijgestaan zodat de door u gewenste (product)oplossing daadwerkelijk wordt gerealiseerd. In de nazorgfase wordt u met betrekking tot het aangeschafte financieel product begeleid.

Conform het “good advice” en (voor productbemiddeling) het “no cure, no pay” principe wordt u het best mogelijke en onafhankelijke advies en bemiddeling gegarandeerd.

Kort samengevat wordt een goede hypothecaire oplossing door de volgende stappen gerealiseerd, te weten:

inventarisatie
analyse
advies
invulling advies
bemiddeling
controle
nazorg
Wij werken zonder provisie!

Onze netto tariefstelling realiseren wij door het maken van vaste prijsafspraken voor advies- en bemiddelingskosten. Deze vorm van dienstverlening is duidelijk, transparant en waarborgt onze onafhankelijkheid.

Samen bouwen wij met u aan een duurzame vertrouwensrelatie.

NAZORGPAKKET

Het financiële huishouden is aan allerlei veranderingen onderhevig. Om blijvend verzekerd te zijn van de juiste (product)invulling wordt u geholpen met betrekking tot Belastingzaken, Verzekeringszaken en Financiële zaken.

Afhankelijk van de gewenste dienstverlening wordt, al dan niet in combinatie met de gekozen financiële productoplossingen, voor de werkzaamheden modulair een bijdrage in rekening gebracht. Voor de volledige uiteenzetting van de werkwijze van deze modules verwijzen wij naar onderstaande tekst.

Belastingzaken

Van Sloten Financiële Planning is haar particuliere klantrelatie ook behulpzaam bij het zoveel mogelijk besparen van kosten. U wilt toch ook niet teveel belasting betalen!? Wij zorgen ervoor dat jaarlijks uw inkomstenbelastingaangifte tijdig en vakkundig wordt ingediend.

Door onze advisering profiteert u maximaal van alle mogelijke aftrekposten en hoeft niet meer wakker te liggen van die blauwe anvelop. Indien gewenst kunnen wij ook een voorlopige aanslag (teruggave) en uitstel aanvragen voor het indienen van uw aangifte.

Als Belastingconsulent (d.w.z. dat wij als fiscaal intermediair een directe lijn met de Belastingdienst hebben) vullen wij niet alleen een formulier in maar geven wij vooral tijdig advies en tips over hoe u zoveel mogelijk kunt besparen door de juiste aftrekposten te gebruiken.

Uiteraard controleren wij ook of u recht heeft op (een) toeslag(en). Het enige wat u zelf hoeft te doen is alle benodigde bescheiden verzamelen.

De module Belastingzaken maakt onderdeel uit van het Nazorgpakket waar onder meer de modules Verzekeringszaken en Financiële zaken een onderdeel van uitmaken. Indien voor deze drie modules wordt gekozen dan is een korting van 10% op de totale bijdrage van het Nazorgpakket van toepassing.

In deze bijdrage is de aanvullende dienstverlening ter zake het opstellen en indienen van (een) bezwaarschrift(en) niet inbegrepen.

Ook is het verzorgen van het M-biljet (wanneer iemand een deel van het jaar in Nederland woonde of is gaan wonen), het C-biljet (wanneer iemand niet in Nederland woont maar wel geld verdient in Nederland door inkomen) en het F-biljet (het doen van aangifte voor een reeds overleden persoon) een aanvullende dienst.

Voor de bovenstaande aanvullende dienstverlening zal het uurtarief (advies en/of administratie) in rekening worden gebracht.

Uw voordelen op een rijtje:

maximaal profiteren van alle mogelijke aftrekposten
gemak en zekerheid
één vaste bijdrage per maand
één aanspreekpunt
uw persoonlijk financiële huishuoden volledig in beeld
Verzekeringszaken

Op het gebied van schade- en uitvaartverzekeringen, zoals bijvoorbeeld voor auto, woning, reis, uitvaart etc., begeleidt Van Sloten Financiële Planning haar klantrelatie om bij deze verzekeringssituaties blijvend de beste voorwaarden tegen de scherpste prijsstelling welke bij uw situatie past aan te bieden.

Voor uw persoonlijke verzekeringssituatie wordt altijd een juiste afweging gemaakt tussen de financiële gevolgen bij schade(s) en het verzekeren hiervan. Denk hierbij ook aan de hoogte van een eigen risico. U heeft er immers geen baat bij oververzekerd te zijn.

Alle premiekosten voor (een) financieel product(en) worden u, behoudens één procent administratie- en incassokosten, PROVISIELOOS aangeboden. Dit kan u al snel gemiddeld zo’n 25% premiebesparing per verzekeringsproduct opleveren.

De vaste maandelijkse bijdrage is onafhankelijk van het aantal verzekeringsproducten.

Bij schade(s) kunt u zelf meestal GRATIS terecht bij desbetreffende verzekeraar(s). Deze zal de schade in behandeling nemen en alles verder met u afwikkelen.

Indien gewenst kan Braspennincx financiële planning voor u ook de schade in behandeling nemen. Het aantal benodigde uren voor afwikkeling hiervan zijn vrij en onbeperkt.

De module Verzekeringszaken maakt onderdeel uit van het Nazorgpakket waar onder meer Belastingzaken en Financiële Zaken onderdeel van uitmaken. Indien voor deze drie modules wordt gekozen dan is er een KORTING van 10% op de totale bijdrage van het Nazorgpakket van toepassing.

Uw voordelen op één rijtje, te weten:

Jaarlijkse verzekeringscheck-up;
Door provisieloos wordt daadwerkelijk uw klantbelang ingevuld;
100% onafhankelijk door vergelijken van alle verzekeraars (ook direct-writers);
Gemak en zekerheid;
Eén vaste bijdrage per maand ongeacht het aantal verzekeringsproducten;
Eén verzekeringsagent, één aanspreekpunt voor al uw verzekeringszaken.

Financiële zaken

Het uitgangspunt voor Braspennincx Financiële Planning is een integrale aanpak en betreft dus alle aspecten van uw persoonlijke financiële situatie. Wij adviseren en ondersteunen u bij het maken van keuzes van de wieg tot het graf. Ook helpen wij bij financiële beslissingen na leuke, onverwachte en soms minder leuke gebeurtenissen waar u in het leven mee te maken krijgt.

Hierbij kunt u denken aan verandering van baan/ontslag, ondernemerschap, stoppen met werken/pensionering, aankopen/verkopen/verbouwen van een woning, kinderen (geboorte/studie/vermogensoverdracht), samenwonen/trouwen/scheiden, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dergelijke veranderingen hebben grote invloed op uw gehele financiële situatie, nu en in de toekomst.

Het doel van de module Financiële Zaken is om een blijvend inzicht te geven op uw (toekomstige) inkomsten en uitgaven zodat er een optimale balans blijft bestaan tussen uw persoonlijke wensen, uw financiële mogelijkheden en de fiscale wet- en regelgeving.

Door een Persoonlijk Financieel Overzicht (PFO) wordt blijvend inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen van langleven, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden hebben op uw (gezamenlijke) netto besteedbaar inkomen en vermogenspositie zijn.

Als onderdeel van deze module wordt het beheer, controle en ondersteuning (nazorg) van (product)oplossingen voor bijvoorbeeld hypotheek, lijfrente, levensverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering aangeboden.

De vaste maandelijkse is onafhankelijk van het aantal financiële productoplossingen.

De module Financiële Zaken maakt onderdeel uit van het Nazorgpakket waar onder meer Belastingzaken en Verzekeringszaken een onderdeel van uitmaken. Indien voor deze drie modules wordt gekozen dan is er een KORTING van 10% op de totale bijdrage van het Nazorgpakket van toepassing.

Uw voordelen op één rijtje, te weten:

Tweejaarlijks een Persoonlijk Financieel Overzicht (t.w.v. € 750,–);
Kostenbesparend, bij een adviesmoment zijn minder adviesuren benodigd;
Gemak en zekerheid
Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Naam:

E-mail:

Telefoonnummer:

Opmerking / Vraag:
Copyright 2016 Van Sloten

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Graag alle verplichte velden juist invullen.