076 - 560 70 40

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Voor dit laatste – zeer wezenlijke – risico blijft het noodzakelijk een AVB te sluiten.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Graag alle verplichte velden juist invullen.