076 - 560 70 40

(collectief) Ongevallenverzekering

Een ongeval zit in een klein hoekje. Het lijkt een cliché maar een ongeval veroorzaakt veel leed en vaak ook financiële problemen.

Blijvende invaliditeit brengt extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld door woningaanpassingen. Bij overlijden krijgen nabestaanden vaak slechts het minimumloon uitgekeerd. De sociale verzekeringen bieden meestal niet voldoende soelaas. Een Ongevallenverzekering kan hiervoor uitkomst bieden. Ongevallenverzekeringen hebben tot doel een uitkering te verstrekken bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. De uitkering uit deze verzekering kan vrij worden besteed. Met een Collectieve Ongevallenverzekering hebt u een goede secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers in handen.

Veel CAO´s verplichten werkgevers om voor werknemers een ongevallenverzekering te sluiten. U biedt uw werknemers de zekerheid dat u als werkgever goede financiële voorzieningen heeft getroffen om de gevolgen van een ongeval zoveel mogelijk op te vangen

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Graag alle verplichte velden juist invullen.