076 - 560 70 40

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering bedrijven biedt het bedrijf, het MKB, de ondernemer, de zelfstandige en ZZP´ers bijstand bij juridische problemen, met inbegrip van juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten (onbeperkt). De meeste rechtsbijstandverzekeringen bieden een algemene dekking die kan worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingsrubrieken. Zo kan een rechtsbijstandverzekering / polis op maat worden gemaakt. In de praktijk geldt de dekking voor problemen op het gebied van:

Op hiervoor niet genoemde rechtsterreinen kan vaak wel advies bij de verzekeraar worden ingewonnen. De dekking voor contractuele rechtsbijstand (overeenkomstenrecht) kent veelal beperkingen, met name voor problemen met afnemers van goederen en diensten.

De rechtbijstand bedrijven geldt alleen voor de in de polis omschreven verzekerde activiteiten. Rechtsbijstand met betrekking tot motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen is meestal niet standaard in de dekking opgenomen, beperkt verzekerd of aanvullend te verzekeren. Faillissement, fiscaalrechtelijke conflicten, en geschillen over vermogensbeheer en incassovorderingen zijn veelal uitgesloten op de rechtsbijstandverzekering bedrijven. De rechtsbijstandverzekering polis kent een wachttijd (meestal drie maanden). Lopende zaken of juridische geschillen die in de lucht hangen, vallen daarmee buiten de dekking. De wachttijd geldt niet voor het verhalen van schade en voor overeenkomsten die zijn gesloten na het aangaan van de rechtsbijstandsverzekering.

Kandidaten voor een bedrijfs-rechtsbijstandverzekering zijn het MKB (midden- en kleinbedrijf), medici, paramedici, agrariers, gemeentes, verenigingen (van eigenaren) en stichtingen. Zeer grote bedrijven hebben meestal minder behoefte aan een bedrijfs-rechtbijstandverzekering, omdat zij een eigen juridische afdeling of regelmatige contacten hebben met een advocatenkantoor.

De premie wordt opgebouwd aan de hand van een aantal kerngegevens van het bedrijf, zoals de omzet en het aantal werknemers. Daarnaast zijn de bedrijfstak, de kwaliteit van het bedrijf en de mee te verzekeren extra dekkingen van invloed op de premie.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Graag alle verplichte velden juist invullen.