076 - 560 70 40

Goederentransportverzekering

De transportverzekering of goederentransportverzekering dekt beschadiging en verlies van lading (vervoerde zaken) tijdens het transport, waaronder het laden en lossen.

De dekkingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het soort vervoer, de verpakking en de aard van de te vervoeren zaken, de bestemmingen, de aard van het bedrijf e.d.

De dekking van de transportverzekering begint te lopen op het moment dat de voor het vervoer bestemde lading in de opslagplaats worden opgepakt en eindigt op het moment dat de lading is aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde. De meest gangbare transportverzekering is de all risksdekking (de meest uitgebreide dekking) en de evenementendekking (dekking van met name genoemde gevaren).

De verzekerde som bij een transportverzekering bestaat uit het factuurbedrag (inkoopprijs), vermeerderd met de kosten en verwachte winst. Bij een transportverzekering All Riskdekking zijn alle vervoersrisico’s gedekt, met uitzondering van bederf, eigen schuld van de verzekerde en oorlogs- en stakersgeweld. Het laatste risico kan wel worden meeverzekerd.

Bij de transportverzekering evenementendekking zijn alléén de met name genoemde transport evenementen gedekt: schade aan de vervoerde zaken, goederen als het vervoerende vaartuig of voertuig wordt beschadigd (door brand, stranden, zinken, aanvaring of ongeval) of als de lading zelf wordt beschadigd of verloren raakt door: brand, ontploffing, vallen tijdens (opnieuw) laden of lossen (ook uit nood of in een noodhaven), of te water geraken.

Gekozen kan worden voor een eenmalige transportverzekering (transport polis) of voor een eenmalige zending (losse post), een doorlopende verzekering (omzetpolis) voor vervoer over de weg (Pauschalpolis), of een verzekering voor vervoer over zee, waarbij elke zending moet worden gedeclareerd (de declaratiepolis).

Ook is er een transportverzekering voor ondernemingen die hun goederen met eigen vervoermiddelen transporteren, de eigen vervoerpolis.

De transportverzekering is bedoeld voor bedrijven die goederen inkopen en verkopen (import en export), eigen vervoerders, bedrijven waarvan bedrijfsmiddelen permanent of incidenteel onderweg zijn, bedrijven die met beroepsvervoerders, transporteurs werken, omdat de vervoerder, transporteur lang niet altijd aansprakelijk is voor schade en het schadebedrag bovendien op grond van de wet beperkt is zijn gebaat bij een transportverzekering.

Bij de doorlopende transportverzekering (omzetpolis) voor vervoer, transport over de weg, de Pauschalpolis, wordt de premie van de transportverzekering vooraf berekend op basis van de geschatte vervoersomzet en achteraf (aan het eind van ieder jaar) verrekend.Bij de transportverzekering voor vervoer, transport over zee, waarbij elke zending moet worden gedeclareerd, de declaratiepolis, vindt de premieverrekening van de transportverzekering achteraf plaats op basis van de declaraties.Bij de transportverzekering voor ondernemingen die hun goederen met eigen vervoermiddelen transporteren, de eigen vervoerverzekering, bedraagt de premie van de transportverzekering veelal een percentage van de omzet, met een bepaald minimumbedrag.

Averij grosse bepaald dat kosten die gemaakt worden ten behoeve van de redding van schip en lading, door partijen gedragen dienen te worden. Het regelt de verhouding tussen de gezamenlijke belangen van schip, lading en vrachtpenningen.

Ook wanneer uw goederen onbeschadigd zijn, kunt u verplicht worden te betalen voor de schade van derden. Dit is het geval wanneer er opzettelijk schade is toegebracht aan de lading en er opofferingen gedaan zijn met als doel het behoud van het schip en de lading.

Iedere partij dient bij te dragen naar verhouding van zijn financiële belang. De averij-grosse bijdrage is dan ook een percentage van de waarde van uw goederen.

Zonder een transportverzekering dient u deze bijdrage in averij-grosse zelf te betalen, ook wanneer uw goederen niet beschadigd zijn!

De transportverzekering of goederentransportverzekering kan ook gebruikt worden voor de verzekering van het verblijf van bepaalde zaken bij bepaalde gelegenheden als tentoonstellingen en beurzen, tijdelijke opslag of verblijf in de vrachtauto, bestelauto, vervoermiddel (monstercollecties, zaken voor demonstratiedoeleinden e.d.).

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Graag alle verplichte velden juist invullen.