076 - 560 70 40

"Ervaren adviseurs opererend in moderne tijd"

Van Sloten is een landelijk werkende, onafhankelijke organisatie met haar hoofdvestiging in Breda. Van Sloten legt zich voornamelijk toe op het gebied van professionele bedrijfsadvisering waarbij de nadruk ligt op risicobeheersing & personeelsvoorzieningen èn advisering van particuliere relaties in het hogere segment. Wij werken met een select aantal relaties.

Daar wij in principe uitsluitend met totaalrelaties werken kan er optimaal aandacht aan hen geschonken worden; er is bij Van Sloten bewust gekozen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Dit is de reden waarom van Sloten regelmatig, door met name accountants, benaderd wordt teneinde hun zakelijke en particuliere relaties bij te staan bij polis- en risicoanalyses, pensioenvraagstukken, financiële planning en vraagstukken omtrent de eigen woningschuld (hypotheken). Veelal is uitvoerig overleg met de accountant onontbeerlijk en het feit dat beide adviseurs met elkaar overleggen en samenwerken wordt door onze relaties als zeer prettig ervaren.

Met iedere relatie wordt een bezoekfrequentie (minimaal 1 x per jaar) afgesproken welke op elk gewenst moment kan worden bijgesteld. Relaties van ons kantoor krijgen een vast contactpersoon. Deze adviseur is als partner verbonden aan ons kantoor; een werkwijze welke garant staat voor een prettige en langdurige samenwerking.

In de loop der jaren heeft van Sloten een uitstekende relatie opgebouwd met een groot aantal verzekeraars, beursmakelaars, banken etc. waardoor voor ieder vraagstuk een passende oplossing kan worden geboden terwijl daarbij regelmatig wordt afgeweken van standaard oplossingen. Onafhankelijk en objectief maatwerk gericht op de toekomst is hiervan het resultaat.